BORANG SOAL SELIDIK UNTUK GPM

rakan-rakan boleh manfaatkan bahan di sini. Setiap masalah boleh diatasi dengan memberi ubat yang sesuai. Antaranya mengedarkan soal selidik untuk mendapat maklum balas pelanggan

1. BORANG SOAL SELIDIK TREN BACAAN MURID

2. keperluan awal tahun

3. SOAL SELIDIK PROGRAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s