JADILAH PENGGUNA BIJAK

WAHAI  REMAJA : JADILAH PENGGUNA YANG BIJAK !

 Oleh

Zuridah Hanim bt Md Akhir

(SEPERTI YANG DISIARKAN DALAM  DEWAN SISWA DISEMBER 2012)

Data yang mengejutkan !  Dapatan ini  perlu direnung bersama buat remaja.  Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia mendedahkan, setiap hari 41 orang pekerja muda diisytiharkan muflis. 50% daripada mereka yang mendapatkan bantuan kewangan dan kaunseling adalah di bawah umur 35 tahun. Lebih daripada 60% pekerja muda terlebih hutang. Lebih mengejutkan, 77 % pengguna beranggapan bahawa keupayaan mereka menguruskan kewangan adalah lemah. 72% pengguna tidak mempunyai pelan persaraan. Persoalannya, mengapakah data-data ini perlu didedahkan? Apa signifikannya kepada remaja?  Apakah kolerasi  antara kewangan, pengguna dan pekerja muda? Yang paling penting siapakah sebenarnya pengguna dan apakah peranan remaja ?

Senario yang berlaku hari ini jelas membuktikan bahawa pengetahuan berkaitan Pendidikan Pengguna dalam kalangan golongan muda hari ini adalah sangat cetek. Persoalan-persoalan yang diutarakan sebenarnya jarang sekali dibincangkan di peringkat sekolah dan  institusi pengajian tinggi apatah lagi dalam perbualan harian kita setiap hari. Malah, ilmu kepenggunaan tidak diajar secara langsung di sekolah-sekolah kecuali menerusi Kelab Pengguna  Sekolah yang ada kalanya umpama  “hidup segan mati tak mahu”.   Persoalan berkaitan kepenggunaan biasanya dibincangkan secara tidak langsung di dalam kelas-kelas berorientasikan peperiksaan dan jarang sekali diskusi yang lebih mendalam dibuat untuk memperlihatkan impak besar peranannya dalam kehidupan kita pada masa hadapan.  Tahap pengetahuan berkaitan Pendidikan Pengguna yang cetek inilah menyebabkan para remaja yang setahun jagung memulakan langkah ke alam dewasa, berjaya memperoleh segulung ijazah namun gagal menjadi pengguna yang bijak terutama dalam aspek pengurusan kewangan.

Siapakah sebenarnya pengguna ? Mengikut Akta Perlindungan Penggguna 1999, pengguna ditakrifkan sebagai orang perseorangan yang terlibat dengan pembelian barangan dan perkhidmatan untuk tujuan kegunaan sendiri.  Akta ini tidak terlibat sekiranya barangan yang dibeli adalah untuk tujuan perniagaan.  Mantan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato` Seri Dr. Mahathir b. Mohamed, semasa majlis Perasmian Hari Pengguna Sedunia 1992 telah memberi takrifan yang tepat dan  telah diguna pakai sehingga kini berkaitan siapa sebenarnya pengguna. Menurut beliau, semua rakyat Malaysia tanpa mengira kedudukan dan umur, bangsa dan agama adalah pengguna. Setiap insan adalah pengguna yang menjadi asas segala kegiatan ekonomi dan  memerlukan barangan, perkhidmatan atau kurniaan alam semulajadi. Dalam hal ini, para remaja tidaklah terkecuali.  Jiwa remaja yang “berdarah muda”,  perasaan ingin mencuba yang tinggi, sentiasa mahukan sesuatu yang terkini, tidak mahu dikatakan tidak mengikut tren atau ketinggalan zaman dan sentiasa ingin kelihatan ‘hebat’ berbanding rakan sebaya menyebabkan pengeluar seringkali menjadikan remaja sebagai golongan sasaran utama untuk  meraih keuntungan.

Sehubungan itu,  menjadi remaja yang cemerlang dan berwawasan tidak lengkap pakejnya sekiranya gagal menjadi pengguna yang bijak. Hal ini kerana ilmu kepenggunaan akan mempengaruhi corak keseluruhan  hidup  kita bermula daripada asas memilih barangan dan perkhidmatan untuk kegunaan harian, kemahiran membuat keputusan kewangan, amalan gaya hidup dan pengetahuan mengenai hak-hak selaku pengguna. Ilmu kepenggunaan ini membolehkan seseorang membuat pilihan yang terbaik bagi dirinya menggunakan sumber yang terhad. Tanpa pengetahuan ilmu asas kepenggunaan,  kita mungkin berbelanja sesuka hati dan membuat pembelian barangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Walaupun mampu dari segi ekonomi , pembelian tersebut merupakan satu pembaziran. Wang yang dibelanjakan boleh disimpan untuk tujuan pendidikan ataupun kecemasan. Remaja seharusnya sedar betapa pentingnya Pendidikan Pengguna agar kita menjadi pengguna yang bijak.

Dalam membincangkan topik kepenggunaan, istilah konsumerisme tidak wajar ditinggalkan. Konsumerisme bermaksud segala kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga hak kita selaku pengguna. Sehubungan itu, untuk menjadi pengguna yang bijak, remaja haruslah tahu hak-hak yang diberikan supaya mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti dan tidak dieksplotasi oleh pengeluar atau penjual.  Kerajaan  telah membentuk  lapan hak pengguna  yang berbentuk peraturan untuk melindungi hak serta  kepentingan pengguna iaitu :-

 1. Hak untuk mendapat  keperluan asas.
 2. Hak untuk mendapat  keselamatan
 3. Hak untuk mendapat  maklumat
 4. Hak untuk membuat   pilihan
 5. Hak untuk mendapat ganti rugi
 6. Hak untuk menyuarakan pendapat
 7. Hak untuk mendapat  pendidikan kepenggunaan
 8. Hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat.

Remaja perlu mengetahui hak untuk mendapat keperluan asas biarpun aspek ini biasanya disediakan oleh ibu bapa  kita. Hak untuk mendapat keperluan asas bermaksud pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air dan sanitasi. Dalam aspek makanan, bekalan yang diterima perlu berterusan, harganya berpatutan, berkualiti dan berkhasiat.  Timbangan dan sukatan yang dibuat adalah bertepatan serta info pemakanan yang diberi adalah tepat dan betul. Pengguna beragama Islam pula berhak mendapat info mengenai status halal yang diluluskan oleh JAKIM.  Remaja sangat sinonim dengan perubahan fesyen dan pakaian. Menerusi hak ini, pastikan pakaian yang dibeli berkualiti dan setara dengan wang yang dibelanjakan. Info pada label pakaian perlu disediakan supaya pengguna menjaga pakaian mengikut cara yang betul. Pengguna juga berhak mendapat tempat tinggal yang selamat seperti yang termaktub dalam Akta Pemaju Perumahan 1966 dan Aka Kontrak 1950.

Pengguna berhak dilindungi daripada barangan dan perkhidmatan yang membahayakan kesihatan dan keselamatan seperti ubat-ubatan, bahan kimia, racun serangga dan peralatan elektronik.  Penggunaan ubat-ubatan perlulah mengikut nasihat pegawai kesihatan terlebih dahulu dan diambil mengikut dos yang ditetapkan. Sekiranya mempunyai kesan sampingan, aduan boleh dibuat mengikut Akta Ubat 1956 atau Akta Pendaftaran Farmasi 1951. Setiap barangan yang dibeli perlu dibaca labelnya terlebih dahulu terutama yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan racun serangga. Bagi barangan elektrik pilihlah yang mempunyai kelulusan SIRIM,  mempunyai kad waranti, menjimatkan tenaga dan bersifat mesra alam.

Sebelum membuat keputusan membeli, pengguna berhak mendapatkan maklumat dan fakta yang betul bagi membolehkan mereka membuat pilihan yang tepat. Aspek hak untuk mendapatkan maklumat ini perlu dikuasai remaja memandangkan remaja mudah terpengaruh dengan iklan terutama barangan baru dan berjenama di pasaran. Jangan mudah terpengaruh dengan gimik promosi dan iklan yang mengelirukan. Dapatkan maklumat yang lengkap dan tepat menerusi label ataupun sebarang penerangan  berkaitan harga barangan,  jaminan mutu, berat dan sukatan, isi kandungan barangan dan cara penggunaan. Hak ini mampu melindungi pengguna khasnya para remaja daripada penipuan akibat amalan perniagaan yang tidak beretika.

Pengguna berhak membuat pilihan untuk memilih barangan terbaik yang ditawarkan oleh peniaga. Sebelum membeli, pengguna perlu memastikan harga barangan berpatutan, barangan dalam keadaan baik, selamat dan menepati contoh yang diberi atau diiklankan. Hak untuk memilih penting supaya pembelian tidak dibuat secara terburu-buru dan pembelian yang dibuat adalah pembelian yang tepat. Penjual tidak berhak memaksa dan membuat keputusan bagi pihak pengguna. Dalam hal ini, para remaja disarankan untuk menyokong dan membeli barangan buatan Malaysia. Barangan Buatan Malaysia bukan sahaja murah tetapi mutunya setanding dengan barangan berjenama. Kegilaan barangan berjenama dalam kalangan remaja perlu diatasi kerana fenomena ini akan memberi kesan kepada ekonomi Negara dalam jangka panjang.

Remaja berhak menyuarakan pendapat bagi memastikan kepentingan selaku pengguna mendapat pertimbangan sewajarnya dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar kerajaan serta dalam pembangunan barangan dan perkhidmatan. Dalam hal ini, pendapat anda boleh disuarakan melalui badan atau pergerakan penguna contohnya Persatuan Penguna di peringkat negeri masing-masing,  Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional atau menerusi siaran langsung rancangan Kuasa Komuniti Konsumer di Radio Bernama 24 pada  jam 3.15 petang. Melalui pergerakan pengguna ini, segala aduan dan rasa tidak puas hati pengguna dapat disalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab bagi menjamin hak dan kepentingan pengguna.

Di samping itu, sebarang pembelian barangan dan perkhidmatan yang mengelirukan, kurang bermutu, tidak memuaskan dan tidak memenuhi spesifikasi yang diiklankan membolehkan pengguna mendapat ganti rugi sebagai penyelesaian yang adil. Pengguna boleh menuntut ganti rugi dalam bentuk wang atau penggantian barang yang dikembalikan. Contohnya jika seorang pelajar membeli sebuku roti di kantin sekolah yang telah tamat tempohnya,  pelajar tersebut berhak mendapat ganti rugi roti yang baru tanpa perlu membuat penambahan harga atau pengembalian wang. Pengguna berhak mendapatkan ganti rugi atas sebab yang berikut :

 1. Barangan yang dibeli tidak berada dalam keadaan baik contohnya tin kemik.
 2. Barangan yang dibeli mengandungi bahan asing yang boleh membahayakan kesihatan
 3. Mutu barangan tidak seperti yang diiklankan
 4. Barangan yang dibeli memudaratkan pengguna

Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, setiap remaja di Malaysia berhak mendapat pendidikan dan kemahiran bagi membolehkan mereka membuat pilihan yang bijak  dan rasional dalam pembelian barangan dan perkhidmatan serta mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna. Pengetahuan mengenai hak-hak dan tanggungjawab pengguna boleh mengelakkan pengguna daripada ditipu oleh peniaga yang tidak beretika.  Para remaja boleh mendapatkan ilmu kepenggunaan melalui

 1.  Pendidikan formal di sekolah dan institusi pengajian tinggi.
 2. Pendidikan tidak formal di rumah melalui ibu bapa dan masyarakat sekeliling.
 3. Melalui risalah dan akhbar yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna seperti Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) dan Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)
 4.  Menghadiri bengkel, seminar dan ceramah berkaitan kepenggunaan
 5.  Menerusi carian maklumat di laman sesawang dan blog berkaitan kepenggunaan.

Kita juga berhak hidup dan tinggal dalam alam sekitar yang bersih, sihat dan tidak membahayakan kita serta generasi akan datang. Dalam hal ini, penjagaan alam sekitar menerusi kempen penghijauan bumi perlu diberi perhatian agar pencemaran alam dapat dikawal. Pepatah India ada mengatakan bahawa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita melainkan meminjamnya dari anak-anak  kita. Justeru telah menjadi tanggungjawab besar kita hari ini memelihara alam sekitar buat generasi akan datang. Bagi menjayakan hasrat ini, para remaja bolehkan berganding bahu melakukan aktiviti-aktiviti berikut:

 1. Mengadakan aktiviti kitar  semula.
 2. Meningkatkan penanaman pokok   di halaman rumah.
 3. Menggunakan kenderaan awam   atau mengamalkan berkongsi kenderaan
 4. Mengurangkan penggunaan   alatan elektrik yang melepaskan CFC contohnya penghawa dingin.
 5. Pilhlah produk yang mesra  alam
 6. Kurangkan penggunaan beg  plastik. Gunalah beg kitar semula yang lebih menjimatkan !
 7. Kurangkan penggunaan kertas

Ayuh !  Jadilah pengguna bijak.  Sehubungan itu, terdapat empat teras yang perlu diamalkan oleh  remaja untuk menjadi pengguna bijak iaitu  membeli barangan berkualiti, membuat perbandingan harga,  memilih perkhidmatan terbaik dan membuat pilihan yang tepat.  Pengguna yang bijak juga mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.

 1. Kesedaran untuk mengkritik   jika berlaku sebarang penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap hak-hak      pengguna.
 2. Terlibat dan  mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan hak-hak pengguna   dilayani dengan adil.
 3. Bertindak dengan  penuh tanggungjawab supaya tindakan yang diambil tidak menimbulkan  sebarang kesulitan yang lebih besar.
 4. Bersatu dan bekerjasama dalam tindakan agar kepentingan tidak mudah digugat.

Sesuatu yang jauh bermula dengan langkah pertama. Sebagai langkah permulaan untuk menjadi pengguna yang bijak, para remaja disarankan untuk menyertai pertubuhan pengguna  mengikut kesesuaian umur.   Antaranya

 1. Kelab Pengguna Sekolah yang berfungsi sebagai nadi  penggerak pendidikan kepenggunaan di peringkat sekolah menengah.   Penglibatan aktiviti  murid memberi    fokus kepada aspek perbelanjaan berhemah, pemakanan seimbang dan  pemeliharaan alam sekitar. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah  ceramah kepenggunaan, pameran kepenggunaan, demonstrasi, Lawatan Sambil Belajar, Projek Kitar Semula, Kem Kelab Pengguna Sekolah, Pertandingan Sudut Pengguna, Kuiz dan Cabaran Interaktif Pengguna
 2. Gerakan Pengguna Siswa yang dianggotai oleh  pelajar-pelajar IPT yang berkongsi minat dalam aktiviti kepenggunaan.  Bergerak berasaskan slogan Ke Arah Generasi Pengguna Sihat, penglibatan  aktiviti ahli  masih memberi fokus  kepada aspek perbelanjaan berhemah, pemakanan seimbang dan pemeliharaan  alam sekitar. Gerakan ini mendapat sokongan dan bantuan sepenuhnya  daripada kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi   dan Kepenggunaan.  Mulai  Disember 2012, setiap universiti akan  menerima geran sebanyak RM 3,000 dalam usaha memperkasakan aktiviti kepenggunaan dalam kalangan siswa.
 3. Penggunaan Kad Diskaun Siswa 1Malaysia diwujudkan untuk  membantu mengurangkan kos sara hidup para siswa di Institut Pengajian  Tinggi. Dalam pelaksanaan inisiatif ini, kerajaan tidak menangung sebarang   perbelanjaan dan menjadi tanggungjawab sosial bagi syarikat-syarikat serta  bank rakyat yang mengeluarkan kad berkenaan. Diskaun 2 % hingga 60%  diberikan bagi barang dan perkhidmatan yang terpilih tertakluk kepada  terma dan syarat yang ditetapkan
 4. Skuad Pengguna yang dahulunya dikenali sebagai Rakan  Pengguna ditubuhkan untuk membantu kerajaan dalam pemantauan harga barangan      dan perkhidmatan. Keahlian skuad ini melibatkan NGO kepenggunaan dan NGO   bukan kepenggunaan seperti orang ramai, Pasar Raya GIANT dan TESCO.      Keahlian  dibuka kepada rakyat  Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Skuad ini dapat membantu meningkatkan   penguasaan undang-undang menerusi penglibatan orang ramai dalam  memperjuangkan hak-hak pengguna.

Para remaja tidak harus memandang enteng soal pendidikan kepenggunaan. Selagi kita hidup dan bergelar pengguna, selagi itulah ilmu ini perlu ditimba. Kecemerlangan pendidikan yang dicipta tidak lengkap sekiranya kita gagal menguruskan pendapatan dan perbelajaan harian, mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat dan tinggal di dalam persekitaran yang kotor dan tidak selamat . Remaja hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Oleh itu elakkan diri anda terjebak daripada belenggu kewangan yang merantai diri. Wang kita hak kita maka berbelanjalah secara bijak. Berpeganglah kepada prinsip “pastikan mutu, bandingkan harga, beli yang perlu”. Barangan keperluan perlulah menjadi keutamaan dan barangan kehendak perlu dikemudiankan supaya setiap ringgit yang dibelanjakan memberi faedah.   Justeru, tuntutlah hak kita sebagai pengguna.  Ayuh! Perubahan bermula dengan diri kita sendiri. Jadilah pengguna bestari.   Pengguna bijak faedahnya banyak !

One thought on “JADILAH PENGGUNA BIJAK

 1. […] Para remaja tidak harus memandang enteng soal pendidikan kepenggunaan. Selagi kita hidup dan bergelar pengguna, selagi itulah ilmu ini perlu ditimba. Kecemerlangan pendidikan yang dicipta tidak lengkap sekiranya kita gagal menguruskan pendapatan dan perbelajaan harian, mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat dan tinggal di dalam persekitaran yang kotor dan tidak selamat . Remaja hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Oleh itu elakkan diri anda terjebak daripada belenggu kewangan yang merantai diri. Wang kita hak kita maka berbelanjalah secara bijak. Berpeganglah kepada prinsip “pastikan mutu, bandingkan harga, beli yang perlu”. Barangan keperluan perlulah menjadi keutamaan dan barangan kehendak perlu dikemudiankan supaya setiap ringgit yang dibelanjakan memberi faedah.   Justeru, tuntutlah hak kita sebagai pengguna.  Ayuh! Perubahan bermula dengan diri kita sendiri. Jadilah pengguna bestari.   Pengguna bijak faedahnya banyak ! Sumber: Pengguna Bijak […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s