BIDANG TUGAS GURU PERPUSTAKAAN MEDIA

Guru Perpustakaan Media mempunyai tugas besar dalam menjadikan PSS sekolah masing-masing sebagai nadi sekolah. Namun begitu masih ramai yang kurang arif dengan bidang tugas Guru Perpustakaan Media (GPM). Waktu mengajar yang sedikit tidak bermakna GPM ‘bergoyang kaki’ atau sekadar melakukan kerja-kerja keceriaan. PERINCIAN BIDANG TUGAS GPM BOLEH DI RUJUK DI SINI

Surat Pematuhan Kpd Pekeliling Ikhtisas 3_2005

2016-03-29 14.59.52

20130101_110344

Guru-guru GPM yang baru atau masih kurang arif  berkenaan kerja buat anda boleh merujuk kepada buku panduan PSS edisi 2016

2016-04-01 09.33.23

 

Bidang tugas GPM sangat luas dan banyak…terdapat 19 peranan yang perlu dimainkan  iaitu

BIL

TUGAS

1. Merancang   dan mengajar mata pelajaran antara 6 -8 waktu seminggu (bergantung kepada keperluan sekolah. Negeri yang terlibat dengan NBOS mungkin mengajar lebih seperti saya tetapi GPM perlu positif kerana semuanya ada hikmah )
2. Merancang dan melaksanakan dasar   dan program tahunan Pusat  Sumber   Sekolah bersama-sama Pengetua / Guru Besar, kakitangan Pusat Sumber Sekolah,   guru, pelajar sekolah
3. Merancang dan mengurus belanjawan   tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah.
4. Merancang pemerolehan dan   pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini.
5. Merancang dan melaksanakan Program   Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong   pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
6. Merancang dan mengurus program   pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.
7. Merancang, melaksana dan   menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung   dengan Pusat Sumber Sekolah
8. Merancang dan mengurus program   promosi Pusat Sumber Sekolah
9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam   pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber
10 Berhubung dan bekerjasama dengan   Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan   pekhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah
11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan   Pusat Sumber Sekolah
12 Menyedia dan mengedar minit   mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah
13 Memantau dan mengawal selia   pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah
14 Melaksanakan tugas semakan stok   dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah
15 Mempromosi dan menjadi ahli   Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri
16 Menjalankan penyelidikan/kajian   tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah
17 Menyediakan laporan serta analisis   pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan   Pusat Sumber Sekolah
18 Menghantar data dan laporan   pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah   dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun
19 Menjalankan tugas-tugas lain yang   diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa

SAYA INGIN BERKONGSI PENGALAMAN SAYA SELAKU GPM CEMERLANG BERDASARKAN SENARAI TUGAS INI.. AMALAN TERBAIK PERANAN GPM

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s