KONSEP 1 MALAYSIA : APA PERANAN PSS

Konsep 1 Malaysia

Rakyat Malaysia  terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur.

Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd  Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, adalah langkah yang  bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat.  Konsep ini selari dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara

1 Malaysia membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat.  Perkara asas yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah perasaan hormat menghormati, keikhlasan dan sikap saling mempercayai antara kaum. ‘1 Malaysia’ juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagai mana slogan YAB Perdana Menteri iaitu ‘Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan’.

‘1 Malaysia’ memerlukan kepimpinan dan rakyat yang berintegriti tinggi.  Sifat jujur, berkebolehan, bercakap benar, telus, ikhlas dan amanah amat penting untuk melaksanakan tanggungjawab kepada negara.

1 Malaysia memerlukan pemimpin yang bijak mentafsir dan memahami tugasan yang diberi.   Pemimpin cemerlang dan komited sewajarnya memiliki kebolehan yang tinggi dalam merancang, mengatur strategi, menilai prestasi dan menepati masa dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.

Kesungguhan dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab menjadi asas atau senjata paling ampuh dalam mencapai sesuatu kejayaan. Negara memerlukan rakyat yang berdedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh iltizam, azam dan tekad demi kepentingan dan kemajuan negara.

Malaysia juga memerlukan pemimpin yang mesra rakyat dan  sanggup berkorban masa, tenaga dan kewangan serta mengetepikan kepentingan peribadi demi negara Malaysia.   Pemimpin yang bekerja dengan penuh dedikasi dan hati yang ikhlas akan mendapat sokongan dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat.

Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Negara ini adalah negara untuk semua rakyat, tanpa mengira kaum, agama, budaya serta fahaman politik.  Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya perlu dinikmati secara bersama. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati  pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan.

1 Malaysia adalah pemangkin kepada pengwujudan negara bangsa yang dapat membina Malaysia sebagai negara yang mempunyai sikap kesamaan dan kekitaan di kalangan rakyat.  Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai integriti, kebolehan, dedikasi dan kesetiaan.

Pemimpin dan rakyat perlu memahami dan menghayati lapan nilai 1Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integiti.

‘1Malaysia: Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan’

Peranan PSS dalam merealisasikan hasrat 1 Malaysia.

Pusat Sumber Sekolah boleh mengadakan kolaborasi dengan Panitia Bahasa Melayu dan Sejarah  dalam Program Memupuk Patriotisme pelajar.  Di samping menyediakan buku-buku yang berkualiti untuk dibaca, Pusat Sumber Sekolah dapat membantu menyediakan sumber maklumat bagi penulisan karangan bermutu dan penyediaan bahan dalam Ujian Lisan Berasaskan Sekolah yang memfokuskan usaha-usaha kerajaan bagi mencapai perpaduan negara.  Pusat Sumber yang lengkap dan menepati kehendak pelanggannya membolehkan proses capaian maklumat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Penyediaan keratan akhbar dan koleksi rencana daripada majalah khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka dapat membantu guru-guru  mendapatkan bahan pengajaran yang bermutu.

Minggu Kemerdekaaan  dapat dijalankan dengan lebih berkesan dan menyeronokkan sekiranya dilaksanakan secara bersama dengan Pusat Sumber Sekolah. Radio Sekolah dapat dimanfaatkan dengan menyiarkan maklumat-maklumat berkaitan sejarah negara, kuiz tokoh negara, pengkisahan kemerdekaan mahupun drma radio berasaskan kemerdekaan. Para pelajar akan mencatat sebarang maklumat yang ke udara dalam sebuah buku khas dan digunakan dalam proses belajar. Kuiz  Sejarah, Kuiz Kenegaraan dan sebarang aktiviti berkaitan dengan Kenegaraan boleh dilaksanakan untuk memancing penyertaan. Pertandingan bercerita, berpidato, berpantun, melukis komik , syair, drama, resensi buku dan mengarang boleh dijalankan. Tetapkan syarat bahawa setiap penyertaan perlulah mendapatkan sumber maklumat menerusi pembacaan di Pusat Sumber Sekolah. Disamping mendidik  ilmu kewarganegaraan, mereka turut didedah dengan penerokaan maklumat menerusi kaedah yang betul. Pendedahan ini banyak membantu murid-murid dalam persediaan sebagai pelajar institusi pengajian tinggi kelak.

Guru-guru Pusat Sumber biasanya berkemahiran dalam pelbagai aktiviti literasi maklumat. Waktu rehat atau sebarang waktu senggang boleh digunakan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut:-

 • Kuiz   1 malaysia.
 • Permainan teka silang kata yang berfokuskan 1 malaysia .
 • Pertandingan buku skrap.
 • Rakan Pembaca Merdeka – Meminjam buku-buku berkaitan negara Malaysia.
 • NILAM Berfokus – bacaan Buku Sejarah.
 • Sudut info merdeka dalam kelas.
 • Pelanggan bertuah buku sejarah.
 • Promosi buku sejarah di PSS.
 • Peta Minda
 • Pertandingan mencipta kad ucapan
 • Pertandingan lagu patriotik
 • Hari Permainan Tradisional.

Persekitaran sekolah yang ceria turut menjadi faktor keseronokan ke sekolah. Biasanya, Guru Pusat Sumber ditugaskan untuk menyelaras program Laluan Ilmu. Alangkah indahnya jika persekitaran sekolah dihiasi dengan pelbagai  fakta sejarah dan kenegaraan.  Malah tidak semua guru-guru lain dan kakitangan sekolah arif dan mengetahui fakta-fakta yang digunakan.  Aktiviti Jejak Sejarah   dengan menggunakan laluan ilmu boleh dijalankan. Jejak Sejarah  juga boleh dijadikan sebagai aktiviti ’pembinaan kumpulan’ dalam aktiviti kursus guru dan staf.  Wujudkan sudut-sudut berpidato dan sudut bercerita sejarah di persekitaran sekolah. Malah wartawan-wartawan muda juga boleh dilahirkan menerusi Buletin Pusat Sumber Sekolah. Pengetahuan  guru-guru juga boleh ditingkatkan menerusi Pertandingan Guru Paling Banyak Membaca, Kuiz Kenegaraan , Guru Paling 1 Malaysia atau Guru Paling Fasih Berbahasa Melayu (bagi guru bukan Melayu). Senario ini akan menyumbangkan persekitaran kerja yang sihat dan menyeronokkan.

Peranan Pusat Sumber Sekolah adalah luas. Pihak pengurusan sekolah sewajarnya bijak menggunakan Pusat Sumber dalam meningkatkan kecemerlangan sekolah khususnya dalam peningkatan pencapaian akademik. Jawatan Guru Perpustakaan Media sepenuh masa yang hanya mengajar 6 hingga 12 waktu seminggu haruslah dioptimumkan sepenuhnya sebagai penggerak utama kepada dasar-dasar negara. Murid-murid sebenarnya lebih seronok belajar dalam situasi tidak formal dan aktiviti yang membolehkan mereka bergerak aktif. Secara tidak langsung hasrat untuk merealisasikan golongan insan yang seimbang dalam aspek jasmani, intelek, rohani dan emosi dapat dicapai. Sesungguhnya proses memartabatkan dan membangunkan negara  bangsa  seharusnya bermula di sekolah.

Oleh Zuridah Hanim bt Md. Akhir

GPM Cemerlang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s