BANTUAN DERMA SURAU

 
Pihak sekolah dgn rendah hati memohon bantuan orang ramai terutama bekas pelajar untuk membiayai pembinaan surau sekolah yang telah terbengkalai kerana kekurangan dana. Sumbangan kewangan bolehlah disalurkan melalui bank muamalat akaun 02060000141716 atas nama AJK PEMBINAAN SURAU SMKC
Sesungguhnya amalan bersedekah ini walaupun sedikit mendapat ganjaran pahala yang sangat besar disisi Allah. semoga sumbangan dan usaha murni anda akan diberkati Allah

Advertisements

BOOKHUNT BERSAMA PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH

Cuti sekolah datang lagi. Bagi memanfaatkan masa cuti, warga PSS SMK Convent telah menyertai aktiviti BOOKHUT  anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah.

TARIKH : 28 MEI 2012

MASA      : 8.30 PAGI – 4.00 PETANG

TEMPAT : AUDITORIUM  PPANK

GPM Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara

Guru atau pendidik merupakan kumpulan manusia yang mulia di sisi Allah SWT kerana mereka bertanggungjawab menyampaikan ilmu dan dianggap agen perubahan kepada masyarakat. Panggilan cikgu, ustaz, ustazah, ‘teacher’, ‘lauser’ merupakan panggilan yang sentiasa kita gunakan kepada insan ini apatah lagi ketika bangun lalu memberi ucap selamat. Panggilan ini sangat bermakna kerana pada hakikatnya kita terpaksa mengakui bahawa tanpa insan yang bernama guru mendidik dan mengajar kita, belum tentu lagi kita akan dapat kecapi apa yang kita peroleh sekarang.

Justeru, peranan guru dalam membangunkan tamadun manusia dan peradaban bangsa tidak wajar untuk kita nafikan.  Biarpun seorang guru merupakan  sekadar “pekerja yang makan gaji” namun tugasanyang dilaksanakan biasanya melebihi ganjaran yang diberikan. Malah telah menjadi kebiasaan seorang pelajar berjaya, berjawatan tinggi berkereta besar yang dididik oleh seorang guru memperoleh gaji jauh besar dari gurunya itu. Dan.. guru tersebut masih lagi di tempat yang sama, dimakan usia tetapi masih terus menabur jasa.

Dalam hal ini, Guru perlu sentiasa bersedia menangani perubahan. Generasi yang dididik hari ini merupakan generasi yang jauh lebih berbeza, generasi Y yang berada pada zaman ledakan maklumat tanpa sempadan . Dalam konteks ini, seorang guru khasnya Guru Perpustakaan Media (GPM) perlu melakukan anjakan paradigma supaya kepakaran ‘perkhidmatan’ yang diberikan mampu memenuhi keperluan pendidikan semasa.     GPM perlu bersikap positif, memainkan peranan sebagai

 • Guru dengan mengajar dan memberi pendidikan kepada pelajar.
 • Pemimpin kecil sekolah – mempunyai kepakaran dan pendidikan untuk menerajui bidang kepakaran.
 • ”Program Administrator” – merancang, mengurus, melaksana, mengawas dan menilai aktiviti PSS untuk kecemerlangan sekolah.
 • ”Information navigator” – mengumpul dan menyimpan sumber yang menyokong pembelajaran, menjadi pakar dalam memberi pendidikan kepada organisasi supaya menjadi masyarakat yang bermaklumat .
 • ”Technology facilitator”- berusaha merapatkan jurang antara guru dan pelajar dengan menggunakan pelbagai maklumat secara maya dalam aspek P&P.
 • ”Collaborative teacher and Learner”- mengadakan program kolaborasi antara GPM-murid, guru- murid, murid-murid, GPM – GPM sekolah lain serta membuat jaringan dengan pihak luar .

Sejajar dengan tranformasi pendidikan negara yang memberi penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat bagi melahirkan insan yang seimbang, mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi serta warganegara yang baik, GPM sewajarnya berfikiran positif dan mengambil peluang ini untuk bertindak sebagai pendorong kepada rakan sejawat lain dalam pelaksanaan penilaian berasaskan sekolah.  ”Powerful librarians make powerful learners” . Sejajar dengan transformasi pendidikan, pelaksanaan PBS,  dasar MBIMBM dan pelaksanaan konsep 1 Malaysia dapat dijalankan dengan jayanya sekiranya PSS digunakan secara optimum. GPM perlu bertindak sebagai ”information navigator” dan ”technology facilitator” untuk membantu para pelajar dan guru dalam aspek penerokaan maklumat dan apakah kaedah yang berkesan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan 10 generik pembelajaran. Model the big 6 literasi maklumat  perlu diperkenalkan secara meluas supaya pelaksanaan sistem pentaksiran berasaskan sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

Sehubungan itu bahan bacaan berkaitan pengurusan maklumat terutama penulisan luar negara perlu  menjadi rujukan terutama artikel-artikel pengurusan Pusat Sumber dan Media terbitan LIA  (Library & Information Association) IFLA (International Federation Library Association)  mahupun ERIC DIGEST . Tahap pengetahuan perlu dikembangkan  supaya bentuk dan corak pendidikan yang diberi sesuai dengan kehendak semasa. Dalam hal ini GPM perlu berfikiran kreatif dan reflektif dengan  menjadikan  budaya penyelidikan sebagai amalan. Kenal pasti masalah yang dihadapi, rancang tindakan intervensi, rancang tindakan reflektif dan hasilkan kajian tindakan bagi mengatasi masalah dan membuat penambahbaikan.

Penghasilan inovasi bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan.  GPM yang inovatif sudah pasti dapat meningkatkan keberkesanan pengggunaan PSS .  Aktiviti yang dirancang dapat menghasilkan bakal pemimpin masa depan, menggalakkan budaya berfikir dan meneroka maklumat, meningkatkan ‘self esteem” dan jati diri pelajar, generasi pelajar yang berani menghadapi cabaran dan mampu menyelesaikan masalah  serta golongan rakyat yang bersifat ” global player’.  Secara tidak langsung,  kepentingan PSS sebagai nadi dan nuklues sekolah wajar ditingkatkan kerana PSS memainkan peranan yang besar dan mampu mengubah lanskap pendidikan seperti yang diharapkan.

TEKNIK MEMBACA BERKESAN

GPM BOLEH MENGGUNAKAN TEKNIK INI DALAM MENGAJAR KEMAHIRAN MEMBACA TERUTAMA PADA WAKTU RELIEF.

Teknik Membaca PQRST 
Sistem PQRST adalah suatu teknik membaca yang diperkenalkan oleh Thomas, Ellen Lamar; Robinson dan H. Alan dalam buku mereka yang bertajuk “Improving Reading In Every Class“.

Berikut adalah 5 langkah yang menjadi tunjang Teknik Membaca PQRST ini.

(a) Preview (Tinjau)

Preview. TINJAU tajuk-tajuk utama pada keseluruhan buku atau bab tertentu dengan memberi perhatian kepada tajuk-tajuk besar dan kecil padanya. Tujuan utama proses meninjau ini adalah untuk anda mendapatkan gambaran keseluruhan tentang isi-isi penting pada buku atau bab-bab dalam buku itu. Dengan mendapat gambaran segera tentang kandungan buku itu, fikiran anda akan lebih tertumpu kepada isu-isu utama yang dibincang atau diutarakan pada buku tersebut.

(b) Question (Soal)

Question. SOAL diri anda dengan menjadikan tajuk besar dan kecil dalam bab itu sebagai soalannya. Misalnya, tajuk bagi seksyen ini ialah Meningkatkan Mutu Pembacaan. Jadi, bentuk soalan yang boleh anda buat ialah “Bagaimana saya dapat meningkatkan mutu pembacaan saya?” Dengan adanya soalan itu semasa anda membaca, tumpuan fikiran anda akan lebih fokus kepada mencari jawapan atau jawapan-jawapan tentang soalan yang tertumpu pada fikiran anda pada ketika anda membaca.

(c) Read (Baca)

Baca satu seksyen ke satu seksyen untuk mencari jawapan soalan yang anda telah bentuk itu. Sambil MEMBACA bahan bacaan anda, tumpukan perhatian untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang anda telah timbulkan itu. Ini merupakan suatu pembacaan yang aktif. Oleh itu, carilah tempat di mana anda boleh membaca dengan sepenuh tumpuan. Dengan berbuat demikian, anda akan dapat meningkatkan keberkesanan dan impak proses pemahaman serta pengingatan anda terhadap idea-idea utama bahan yang dibaca.

(d) Self-Recitation (Menyebut Kendiri) 

MENYEBUT KENDIRI ialah suatu proses di mana anda mencuba ingat fakta-fakta utama bab atau bahan yang anda telah baca. Adalah lebih berkesan jika anda menyebutkan fakta-fakta kepada diri anda secara lisan. Tujuan utamanya ialah untuk mengingat semula apa yang anda telah baca iaitu dengan menggabungkan semua proses (b), (c), dan (d) secara serentak.

(e) Test (Uji)

UJI diri anda setelah anda habis membaca keseluruhan bab. Fikirkan berapa banyakkah idea-idea daripada bab yang baru anda baca itu dapat anda ingati. Pada peringkat inilah anda harus mula menyimpan apa yang telah anda pelajari ke dalam ingatan jangka panjang anda.

Dengan menggunakan Teknik Membaca PQRST, masalah terlalu banyak untuk dibaca akan dapat anda atasi. Teknik Membaca PQRST ini memudah dan mempercepatkan proses pembacaan serta ingatan anda.

 

Membaca Dengan Berkesan:  Panduan Umum 

Fokuskan Kepada Isu Yang Anda Baca
Semasa membaca, tumpukan sepenuh perhatian dan fikiran anda kepada TOPIK yang anda sedang baca.

Fahami Dahulu Baru Hafal
Tumpukan perhatian kepada MEMAHAMI dan mendapat idea-idea atau fakta-fakta utama bacaan anda. Jangan hiraukan tahap kelajuan membaca anda. Yang penting ialah anda faham apa yang anda sedang baca. Anda akan lebih mudah mengingati fakta-fakta atau isi-isi utama / bahan-bahan yang anda baca jika anda memahami apa yang anda baca. Menghafal tanpa memahami apa yang anda baca boleh menyebabkan anda cepat bosan belajar. Jika anda faham apa yang anda baca, minat anda akan meningkat untuk membaca seterusnya. Di samping itu, anda pula akan lebih mudah membuat nota daripada bacaan anda.

Perkataan yang Anda Tidak Mengerti
Sekiranya terdapat perkataan-perkataan yang anda tidak tahu ertinya semasa anda membaca, anda tidak harus serta-merta membuka kamus jika perkataan itu tidak begitu penting. Memberhentikan bacaan untuk mendapat pengertiannya akan mengganggu proses pembacaan anda. Anda hendaklah tandakan dengan pensil perkataan yang anda tidak fahami itu. Apabila selesai bacaan, barulah anda cari pengertiannya.

Perbendaharaan Kata
Setiap perkataan baru yang terdapat dalam bahan bacaan, hendaklah anda kumpulkan ke dalam sebuah buku khas. Di samping perkataan itu, catatkan pengertiannya serta ayat yang sesuai bagi perkataan tersebut. Cuba gunakan perkataan-perkataan itu dalam karangan dan percakapan anda sehari-hari. Dengan cara ini anda akan dapat memperluaskan pengetahuan anda tentang perkataan-perkataan, baik dari segi pengertian mahupun kegunaannya. Dengan adanya perbendaharaan kata yang luas, bukan saja bacaan anda menjadi lancar, bahkan anda akan lebih mudah memahami semua yang terkandung dalam buku itu.

Gambar Rajah
Anda hendaklah memberi perhatian kepada gambar-gambar atau rajah-rajah di dalam buku. Biasanya, gambar atau rajah mengandungi maksud yang menerangkan sesuatu dengan lebih jelas. Ini membolehkan anda memahami huraian buku tersebut dengan lebih mudah. Ingat peribahasa Cina ini: “A picture is worth a thousand words”.

KUALITI-KUALITI PEMBACA YANG BAIK

Pembaca yang baik adalah yang:

 • Memahami hakikat keharusan atau kepentingan membaca.
 • Memastikan semua bacaan yang dibacanya, difahami dengan      sepenuhnya.
 • Boleh mengulas kembali buku yang dibaca dengan terperinci dan mampu      merealisasikan apa yang difahami ke dalam kehidupan sehariannya.

Peringatan

 • Anda mestilah      membaca buku berkaitan mata pelajaran yang anda akan pelajari sebelum   ianya diajar oleh guru di kelas.
 • Sewaktu membaca, garis atau catat isi-isi pentingnya.
 • Sediakan soalan-soalan jika perlu.